Boże Narodzenie 2018

zdjęcie do życzeń na Boże Narodzenie 2018

 Drodzy Katecheci

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nowego 2019 roku życzymy Wam, Drodzy Katecheci, szczerej radości płynącej z faktu przyjścia na ziemię Światłości Świata. Niech Chrystus, przychodzący do człowieka, obdarowuje swoją łaską i pokojem. Duch Święty, który jest Duchem prawdy, miłości, mocy i świadectwa niech oświeca, umacnia i prowadzi drogami Ewangelii a Matka Najświętsza niech wyprasza potrzebne dary nieba.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Z pamięcią w modlitwie

Pracownicy Wydziału Katechetycznego