Sympozjum Katechetyczne

 

Sympozjum Katechetyczne

27.04.2019 r.

 Instytut Teologiczno – Pastoralny,

ul. Witolda 11a w Rzeszowie

 

Znamiona świętości w życiu
i posłudze Jacka Krawczyka

 

Program:

900 –  Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego (kaplica)

1000 – ks. Marek Winiarski  - powitanie gości i uczestników

1005-1100 – Wykład: ks. dr hab. Stanisław Haręzga – „Z CHRYSTUSEM        MOŻEMY WIĘCEJ” – chrześcijański radykalizm Jacka Krawczyka

1100-1130  – Przerwa (kawa, herbata, ciastko)

1130- 1200 – Świadectwo Rodziców Anny i Tadeusza Krawczyków

1200- 1230 S. mgr Anna Turko – Aktualność świadectwa świętości życia Jacka Krawczyka dla działalności duszpastersko-katechetycznej

1230- 1245 – ks. Marek Winiarski – prezentacja konspektów o Jacku Krawczyku

1245 – Podsumowanie, modlitwa i błogosławieństwo

1300  - Obiad