Materiały na Konkurs Biblijny - informacja dotycząca etapu diecezjalnego XXV OKWB

 

                INFORMACJA DOTYCZĄCA ETAPU DIECEZJALNGO XXV OKWB

Z powodu panującej epidemii i niepewnej sytuacji odnośnie funkcjonowania szkół ustny etap diecezjalny 25. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zaplanowany na 29 kwietnia br., zostaje odwołany.

Decyzją organizatora, siedmiu uczestników z najwyższą liczbą punktów po części pisemnej z każdej diecezji, awansuje od razu do finału Konkursu (osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów).

Termin i formuła części pisemnej etapu diecezjalnego pozostaje bez zmian i odbędzie się w najbliższą środę 21 kwietnia o godz. 12.00.

Czas na napisanie testu to 45 minut. Warunkiem przystąpienia do testu jest zalogowanie się w wyznaczonej godzinie na platformę testową https://konkurs.okwb.pl/  za pomocą przypisanych uczestnikowi danych do logowania, które są jednakowe na każdym etapie konkursu.

Cześć pisemna Finału planowana jest w formie stacjonarnej w diecezjach 19 maja. Szczegóły bliżej terminu u koordynatorów diecezjalnych.

Termin ewentualnej ogólnopolskiej dogrywki jest wyznaczony na 24 maja w formie pisemnej na platformie testowej, zaś część ustna Finału jest planowana jest stacjonarnie w Niepokalanowie w dniach 31 maja – 1 czerwca, dla tylko dla najlepszej siódemki wraz z opiekunami.

Z powodu dynamicznie zmieniającej sytuacji związanej z pandemią, prosimy o szczególną wyrozumiałość i współpracę wobec ewentualnych zmian w regulaminie oraz przy modyfikacji zasad przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony i żywiąc nadzieję, że kolejną edycję będziemy mogli przeprowadzić już w standardowej formie.

Z Panem Bogiem!

Z wyrazami pokoju i dobra,

Krzysztof Dziduch

 

1. Terminarz

2. Komunikat katecheci

3. Komunikat uczeń

4. Instrukcja dla katechetów

5. Folder

6. Błogosławieństwo papieskie