Kalendarium Katechetyczne - rok szkolny 2022/2023

30 sierpnia 2022 –  Kongregacja Katechetyczna

  • Instytut Teologiczno-Pastoralny – dla Księży okręgu rzeszowskiego (rozpoczęcie godz. 13.30)
  • Tabor– dla katechetów świeckich i Sióstr Zakonnych (rozpoczęcie godz. 13.30)

31 sierpnia 2022 - Kongregacja Katechetyczna w auli przy parafii
Jasło – Fara dla Księży okręgu jasielskiego (rozpoczęcie godz. 9.00)

1 września 2022 (czwartek) – Rozpoczęcie  roku szkolnego

9-11 września 2022 – Rekolekcje dla Katechetów świeckich okręgu jasielskiego w Lipinkach

9-11 września 2022 – Rekolekcje dla Katechetów świeckich okręgu rzeszowskiego w Domu Diecezjalnym TABOR

19 września 2022 – Spotkanie z wizytatorami – Rzeszów - Instytut

21-23 września 2022 – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

FORMACJA KATECHETÓW:

19 listopada 2022 – Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

26 listopada 2022 – Jasło - aula przy parafii Jasło Fara

11 - 15 listopada 2022 – KATECHEZY WZORCOWE

10 grudnia 2022 – adwentowy dzień skupienia - Jasło - aula przy parafii Jasło Fara

14 stycznia 2023 – spotkanie opłatkowe - Rzeszów – Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

16 – 29 stycznia 2023 – Ferie dla województwa podkarpackiego

30 stycznia - 12 lutego 2023 – Ferie dla województwa małopolskiego

11 marca 2023 – Rzeszów - Instytut

18 marca 2023 – Jasło - aula przy parafii Jasło Fara

9 kwietnia 2023 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

22. 04. 2023 – SYMPOZJUM KATECHETYCZNE – Rzeszów – Instytut Teologiczno-Pastoralny

20 maja 2023 – szkolenie dla katechetów kończących staże

27 maja 2023 –  szkolenie on-line dotyczące roku szkolnego 2023/24

23 czerwca 2023 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO