Kalendarium Katechetyczne - rok szkolny 2021/2022:

 

27 sierpnia 2021 –  Kongregacja Katechetyczna

  • Tabor – dla katechetów świeckich i Sióstr Zakonnych (rozpoczęcie godz.  13.30)
  • Instytut Teologiczno-Pastoralny – dla Księży okręgu rzeszowskiego (rozpoczęcie godz. 13.30)

28 sierpnia 2021 - Kongregacja Katechetyczna w auli przy parafii
Jasło – Fara dla Księży okręgu jasielskiego (rozpoczęcie godz. 9.00)

 

1 września 2021 – Rozpoczęcie  roku szkolnego

10 - 12 września 2021 – Rekolekcje dla Katechetów świeckich okręgu jasielskiego
w Lipinkach

17-19 września 2021 – termin rekolekcji  dla Katechetów świeckich okręgu rzeszowskiego
w Domu Diecezjalnym TABOR

13 września 2021 – Spotkanie z wizytatorami – Rzeszów - Instytut

22-24 września 2021 – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

FORMACJA   KATECHETÓW:

2 października  2021  – Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

9 października 2021 – Jasło - aula przy parafii Jasło Fara

15 - 19 listopada 2019 – KATECHEZY   WZORCOWE – prowadzą katecheci ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

4 grudnia 2021– Rzeszów – Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

11 grudnia 2021 – Jasło – Jasło - aula przy parafii Jasło Fara

17 - 30 stycznia 2022 r.ferie dla województwa małopolskiego

14 – 27 lutego 2022 r. ferie dla województwa podkarpackiego

5 marca 2022 – Rzeszów - Instytut Teologiczno-Pastoralny

12 marca 2022 – Jasło - aula przy parafii Jasło Fara

17 kwietnia 2022 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

23. 04. 2022 – SYMPOZJUM KATECHETYCZNE – Rzeszów – Instytut Teologiczno-Pastoralny

4 czerwca 2022 – Rzeszów - Instytut Teologiczno-Pastoralny

11 czerwca 2022 – Jasło - aula przy parafii Jasło Fara

24 czerwca 2022ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO