„JACEK KRAWCZYK - BOŻY CZŁOWIEK”

diecezjalny konkurs wiedzy

Organizatorzy:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Cele Konkursu:

 1. Poznanie życia i działalności Jacka Krawczyka.
 2. Uświadomienie uczniom jak ważna jest relacja Bóg-człowiek.
 3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami godnymi naśladowania.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Terminy konkursu:

 I etap- szkolny

 • Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 31 października 2022 roku wyłącznie drogą elektroniczną na adres: mwygonik@pcen.pl
 • Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w dniu 29.11.2022.
 • Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zgłoszenia.
 • Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 • Szkolna komisja konkursowa wyłania 3 uczniów ze szkoły, którzy zdobyli najwyższy wynik z testu i zgłasza do organizatora konkursu do dnia 13.12.2021 drogą mailową a oryginał protokołu i zgody rodziców na udział dziecka w konkursie pocztą na adres Organizatora.

II etap - diecezjalny

 1. Etap diecezjalny odbędzie się 21 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie ul. Witolda 11a.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas sympozjum katechetycznego 22 kwietnia 2023 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie ul. Witolda 11a

Lektury:

 1. 1.      O. Andrzej Derdziuk OFMCap „Człowiek na maksa” (fragmenty),
 2. 2.      Ks. dr Stanisław Haręzga „Z Chrystusem możemy więcej. Pisma zebrane” (fragmenty),
 3. 3.      Justyna Jarosińska „Jacek-człowiek, który chciał zostać świętym” (https://lublin.gosc.pl/doc/6915812.Jacek-czlowiek-ktory-chcial-zostac-swietym?fbclid=IwAR1ARzqf_8GaKAoIfFDIKZfOYCm54QWAWgTxAc4vosLXl5v_9gzLDTvXTro)

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Ks. Marek Winiarski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej
w Rzeszowie

Ks. Marek Wygonik – doradca metodyczny ds. religii