biecki  
FARA - BIECZ ZSO – Liceum Ogólnokształcące Biecz
   Zespół Szkół nr 2 - Gimnazjumnr 2 Biecz
  Zespół Szkół nr 2 = Szkoła Podstawowa nr 2 Biecz
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - Strzeszyn
  Gimnazjum Strzeszyn
  Zespół Szkolno-Przedszkolny - Korczyna
ŚW.ANNY

Zespół Szkół Nr 1 - Biecz Szkoła Podstawowa

+ Gimnazjum

  Zespół Szkół Zawodowych - Biecz
BINAROWA Zespół Szkolno-Przedszkolny - Binarowa
KLĘCZANY   K/BIECZ Zespół Szkół - Klęczany
  Przedszkole -   Klęczany
KRYG Szkoła Podstawowa - Kryg
  Przedszkole - Kryg
LIBUSZA Zespół Szkolno-Przedszkolny – Libusza - Szkoła Podstawowa
  Gimnazjum - Libusza
LIPINKI Szkoła Podstawowa - Lipinki
  Gimnazjum - Lipinki
  Szkoła Podstawowa - Rozdziele
PAGORZYNA Szkoła Podstawowa - Pagorzyna
ROŻNOWICE Szkoła Podstawowa - Bugaj
  Szkoła Podstawowa - Sitnica
  Szkoła Podstawowa - Racławice
  Gimnazjum Rożnowice
WÓJTOWA Szkoła Podstawowa - Wójtowa
  Gimnazjum - Wójtowa
boguchwalski  
BOGUCHWAŁA Szkoła Podstawowa - Boguchwała
  Przedszkole Publiczne Boguchwała
  Gimnazjum - Boguchwała
NIECHOBRZ Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum Niechobrz
  Szkoła Podstawowa Nr 1 Niechobrz
  Szkoła Podstawowa Nr 2 Niechobrz
WOLA ZGŁOB. Szkoła Podstawowa – Wola   Zgłobieńska
ZGŁOBIEŃ Szkoła Podstawowa - Zgłobień
  Gimnazjum - Zgłobień
ZABIERZÓW Zespół Szkół Racławówka
  Szkoła Podstawowa - Nosówka
KIELANÓWKA Szkoła Podstawowa   Kielanówka
LUTORYŻ Szkoła Podstawowa - Lutoryż
MOGIELNICA Szkoła Podstawowa - Mogielnica
ZWIĘCZYCA Zespół Szkół z Przedszkolem - Zwięczyca
brzostecki  
BIEŹDZIEDZA Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Lublica
  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Bieździedza
BŁAŻKOWA Szkoła Podstawowa - Błażkowa
  Gimnazjum - Błażkowa
BRZOSTEK Przedszkole - Brzostek
  Zespół Szkół - Brzostek
  Zespół Szkół – Nawsie Brzosteckie
BRZYSKA Szkoła Podstawowa - Brzyska
  Gimnazjum - Brzyska
  Zespół Szkół - Wróblowa
DĄBROWKA-GAMRAT Gimnazjum – Lipnica Dolna
  Szkoła Podstawowa –Lipnica Dolna
  Przedszkole Nr 13 - Jasło
  Szkoła Podstawowa Nr 11 - Jasło
  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Krajowice
  Szkoła Podstawowa Nr 11 Jasło
  Szkoła Podstawowa - Krajowice
GOGOŁÓW Zespół Szkół - Gogołów
  Szkoła Podstawowa – Glinik Górny
  Szkoła Podstawowa – Huta Gogołowska
JANUSZKOWICE Zespół Szkół Ogólnokształcących - Januszkowice
KOŁACZYCE Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Kołaczyce
  Przedszkole - Kołaczyce
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Kołaczyce
SIEKLÓWKA Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Sieklówka
SOWINA Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Sowina
czudecki  
BABICA Zespół Szkół - Babica
BARYCZKA Szkoła Podstawowa - Baryczka
BLIZIANKA Szkoła Podstawowa - Blizianka
CZUDEC Przedszkole - Czudec
  Szkoła Podstawowa - Czudec
  Zespół Szkół - Czudec
GWOŹNICA GÓRNA Zespół Szkół – Gwoźnica Górna
  Szkoła Podstawowa – Gwoźnica Dolna
JAWORNIK NIEBYL. Szkoła Podstawowa –Jawornik Niebylecki
LUTCZA Zespół Szkół Nr 1 - Lutcza
  Szkoła Podstawowa Nr 2 - Lutcza
  Zespół Szkół - Lutcza  
NIEBYLEC Szkoła Podstawowa - Niebylec
  Szkoła Podstawowa - Gwoździanka
  Zespół Szkół - Konieczkowa
NOWA WIEŚ CZUD. Szkoła Podstawowa – Nowa Wieś Czudecka
POŁOMIA Zespół Szkół -Połomia
PSTRĄGOWA Szkoła Podstawowa Nr 2 - Pstrągowa
  Zespół Szkół Nr 1 - Pstrągowa
  Publiczne Gimnazjum - Pstrągowa
WYŻNE Szkoła Podstawowa - Wyżne
dębowiecki  
DĘBOWIEC Szkoła Podstawowa - Majscowa
  Szkoła Podstawowa – Łazy Dębowieckie
  Szkoła Podstawowa - Dębowiec
  Gimnazjum - Dębowiec
  Szkoła Podstawowa - Zarzecze
  Szkoła Podstawowa - Duląbka
  Szkoła Podstawowa - Samoklęski
CIEKLIN Gimnazjum - Cieklin
  Szkoła Podstawowa - Cieklin
  Szkoła Podstawowa - Dobrynia
FOLUSZ Szkoła Podstawowa - Folusz
HARKLOWA Szkoła Podstawowa –Grudna Kępska
  Gimnazjum - Łężyny
  Szkoła Podstawowa - Harklowa
  Szkoła Podstawowa - Kunowa
  Gimnazjum - Kunowa
OSIEK JASIELSKI Gimnazjum Integracyjne – Osiek Jasielski
  Szkoła Podstawowa - Świerchowa
  Zespół Szkół – Osiek Jasielski
OSOBNICA  
  Szkoła Podstawowa nr 1   - Osobnica
  Szkoła Podstawowa nr 2   - Osobnica
  Zespół Szkół - Osobnica
ZAŁĘŻE Szkoła Podstawowa -Załęże
  Zespół Szkół – Wola Dębowiecka
ZAWADKA Szkoła Podstawowa – Zawadka Osiecka
frysztacki  
FRYSZTAK Publiczne Gimnazjum nr 1 - Frysztak
  Szkoła Podstawowa nr 1 - Frysztak
  Przedszkole - Frysztak
  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Frysztak
  Szkoła Podstawowa – Filia Pułanki
  Szkoła Podstawowa – Filia Kobyle
  Przedszkole - Bajdy
  Szkoła Podstawowa – Filia Glinik Średni
LUBLA Zespół Szkół - Lubla
  Przedszkole - Wojaszówka
ŁĄCZKI JAGIELL. Szkoła Podstawowa -Wojaszówka
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE Szkoła Podstawowa – Łęki Strzyżowskie
  Gminne Przedszkole - Pietrusza Wola
NIEWODNA Szkoła Podstawowa - Niewodna
PRZYBÓWKA Gimnazjum - Przybówka
PSTĄGÓWKA Szkoła Podstawowa - Pstrągówka
  Gimnazjum – Oddział Szufnarowa
STĘPINA Szkoła Podstawowa - Cieszyna
  Zespół Szkół - Stępina
  Przedszkole - Stępina
USTROBNA Szkoła Podstawowa - Bratkówka
  Przedszkole - Bratkówka
  Szkoła Podstawowa - Ustrobna
WIŚNIOWA Gimnazjum - Wiśniowa
  Szkoła Podstawowa - Wiśniowa
  Przedszkole Samorządowe - Wiśniowa
  Szkoła Podstawowa – Filia Jazowa
głogowski  
BUDY GŁOGOWSKIE Zespół Szkół – Budy Głogowskie
GŁOGÓW MŁ.  
  Zespół Szkół - Głogów Młp.=SP+G
  Zespół Szkół - Filia Rogoźnica
 

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące –

Głogów Młp

  Przedszkole – Głogów Młp.
GŁOGÓW - NIWA  
PRZEWROTNE Zespół Szkół - Przewrotne
  ZS Przewrotne – Filia Pogwizdów Stary
  ZS Przewrotne-Filia - Hucisko
  Zespół Szkół – Pogwizdów Nowy
RUDNA WIELKA Zespół Szkół – Rudna Wielka
  Szkoła Podstawowa – Rudna Mała
STYKÓW Szkoła Podstawowa - Styków
WIDEŁKA Przedszkole - Widełka
  Zespół Szkół – Widełka=SP+G
WYSOKA GŁOG. Zespół Szkół – Wysoka Głogowska
ZACZERNIE Zespół Szkół - Zaczernie
  Przedszkole- Zaczernie
  Przedszkole Parafialne SoS
gorlicki  
GŁADYSZÓW Szkoła Podstawowa - Gładyszów
  Szkoła Podstawowa - Krzywa
GORLICE – GLINIK M. Zespół Szkół nr 1 - Gorlice
  Miejski Zespół Szkół nr 4 - Gorlice
  Zespół Szkół Technicznych - Gorlice
  Niepubliczne PrzedszkoleTPD
NAR. NMP - FARA I Liceum Ogólnokształcące - Gorlice
  Zespół Szkół Zawodowych - Gorlice
  Miejski Zespół Szkół   nr 1- Gorlice
  Miejski Zespół Szkół   nr 6
  Przedszkole nr 8 - Gorlice
  Przedszkole nr 1 - Gorlice
  Zespół Szkół - Stróżówka
  Przedszkole Zakonne Sióstr Felicjanek
ŚW.A. BOBOLA Miejski Zespół Szkół nr 5 Gorlice
  Przedszkole nr 5 - Gorlice
ŚW.JADWIGA –KRÓL. PWS
  Przedszkole nr 3- Gorlice
  Przedszkole nr 4 - Gorlice
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek
  Miejski Zespół Szkół nr 3- Gorlice G 1
  Zespół Szkół Ekonomicznych - Gorlice
KOBYLANKA Zespół Szkół - Kobylanaka
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Kobylanka
  Zespół Szkół - Dominikowice
  Przedszkole - Dominikowice
MAŁASTÓW Szkoła Filialna - Ropica Górna
  Szkoła Filialna - Bodaki
MĘCINA WIELKA Szkoła Filialna – Męcina Wielka
ROPICA POLSKA Zespół Szkół – Ropica Polska
  Przedszkole Samorządowe Ropica Polska
SĘKOWA Zespół Szkolno-Przedszkolny - Sękowa
  Zespół Szkół - Siary
SMEREKOWIEC Szkoła Podstawowa - Smerekowiec
jasielski wschodni  
CZELUŚNICA Szkoła Podstawowa - Czeluśnica
GLINIK POLSKI Szkoła Podstawowa – Glinik Polski
JASŁO - CHR. KRÓLA Szkoła Podstawowa nr 10 - Jasło
JASŁO – D.PASTERZA Szkoła Podstawowa nr 8 - Jasło
  Przedszkole nr 3 - Jasło
  Szkoła Podstawowa – Nowy Glinik
JASŁO – MB CZĘSTO. Przedszkole Nr 9 Jasło
  Społeczne Liceum Ogólnokształcące
 

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - Jasło

  Szkoła Podstawowa - Jareniówka
  Zespół Szkół nr 3 - Jasło
FRANCISZKANIE Szkół nr 1 - Jasło
  Zespół Szkół nr 2 - Jasło
  Szkoła Podstawowa nr 4 - Jasło
  Przedszkole nr 2 - Jasło
  Przedszkole nr 10 - Jasło
  Przedszkole nr 6 - Jasło
JASŁO – ŚW. STAN.BP Przedszkole nr 11 - Jasło
  Gimnazjum nr 1 - Jasło
  I Liceum Ogólnokształcące - Jasło
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Jasło

  Zespół Szkół nr 4 - Jasło
  Przedszkole nr 1 - Jasło
  Szkoła Podstawowa   nr 2 - Jasło
JASŁO - FARA Zespół Szkół Medycznych - Jasło
  Zespół Szkół Budowlanych - Jasło
  II Liceum Ogólnokształcące - Jasło
  Szkoła Podstawowa nr 1 - Jasło
JASZCZEW Zespół Szkół - Jaszczew
SZEBNIE Zespół Szkół - Szebnie
  Szkoła Podstawowa Szebnie
  Przedszkole Szebnie
  Zespół Szkół - Moderówka
TARNOWIEC Gimnazjum - Tarnowiec
  Szkoła Podstawowa - Niepla
  Zespół Szkół - Roztoki G + SP
  Przedszkole - Tarnowiec
  Szkoła Podstawowa - Umieszcz
  Gimnazjum - Umieszcz
  Punkt Filialny - Potakówka
  Szkoła Podstawowa - Wrocanka
  Podstawowa - Tarnowiec
  Szkoła Podstawowa - Brzezówka
WARZYCE Szkoła Podstawowa - Warzyce
  Gimnazjum Warzyce
jasielski zachodni  
BĄCZAL DOLNY Szkoła Podstawowa – Bączal Dolny
  Gimnazjum - Bączal Dolny
  Szkoła Podstawowa - Opacie
  Gimnazjum - Opacie
JABŁONICA Szkoła Podstawowa - Jabłonica
  Punkt Filialny – Lipnica Górna
JASŁO – BOŻ. MIŁ. Szkoła Podstawowa   nr 6 - Jasło
JASŁO–NSPJ I NSNMP Szkoła Podstawowa nr 7 - Jasło
JASŁO–MB KRÓL.ŚW. ZS SPOŁ. – SP + G
LISÓW Przedszkole - Lisów
  Szkoła Podstawowa - Lisów
SKOŁYSZYN Gimnazjum - Skołyszyn
  Szkoła Podstawowa - Skołyszyn
  Przedszkole - Skołyszyn
SŁAWĘCIN Szkoła Podstawowa - Przysieki
ŚWIĘCANY Szkoła Podstawowa - Święcany
  Gimnazjum - Święcany
TRZCINICA Zespół Szkół - Trzcinica
  SP PRZYSIEKI
  ZS TRZCINICA
  ZS TRZCINICA + SP
  SP TRZCINICA + PGI
kolbuszowski  
CMOLAS Szkoła Podstawowa - Cmolas
 

Przedszkole-Ochronka Sióstr Słuzebniczek -Cmolas

  Publiczne Gimnazjum - Cmolas
  Szkoła Podstawowa - Mechowiec
  Publiczne Przedszkole - Mechowiec
  Szkoła Podstawowa - Hadykówka
DOMATKÓW Szkoła Podstawowa - Domatków
  Szkoła Podstawowa - Bukowiec
KOLB. - FARA Zespół Szkół Technicznych - Kolbuszowa
  Liceum Ogólnokształcące - Kolbuszowa
  Gimnazjum nr 1 – Kolbuszowa
  Zespół Szkół Nr 1- Kolbuszowa
  Szkoła Podstawowa – Kolbuszowa Dolna
  Szkoła Podstawowa nr 1 - Kolbuszowa
  Przedszkole nr 1 - Kolbuszowa
  Przedszkole nr 2 - Kolbuszowa
  Przedszkole nr 3 - Kolbuszowa
  Szkoła Podstawowa – Kolbuszowa Dolna
  Przedszkole - Kolbuszowa Dolna
KOLB.-ŚW.ALBERTA Zespół Szkół nr 2-Gimnazjum nr 2 – Kolbuszowa
  Zespół Szkół nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 - Kolbuszowa
KOLB. GÓRNA Szkoła Podstawowa – Kolbuszowa Górna
  Przedszkole – Kolbuszowa Górna
KOSOWY Szkoła Podstawowa - Siedlanka
  Szkoła Podstawowa - Hucina
  Szkoła Podstawowa - Kosowy
KUPNO Zespół Szkół – Kupno
  Niepubliczne Przedszkole Parafialne - Kupno
  Gimnazjum - Kupno
NIWISKA Szkoła Podstawowa - Niwiska
  Gimnazjum - Niwiska
  Szkoła Podstawowa - Hucisko
  Szkoła Podstawowa - Trześń
OSTROWY TUSZOW. Szkoła Podstawowa – Ostrowy Tuszowskie
  Szkoła Podstawowa – Ostrowy Baranowskie
  Szkoła Podstawowa - Przyłęk
PORĘBY DYMARSKIE Szkoła Podstawowa – Poręby Dymarskie
PRZEDBÓRZ Szkoła Podstawowa - Przedbórz
TRZĘSÓWKA Szkoła Podstawowa - Jagodnik
  Zespół Szkół - Trzęsówka
WERYNIA Szkoła Podstawowa - Werynia
  Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonom. - Werynia
ZARĘBKI Szkoła Podstawowa - Zarębki
żmigrodzki  
DESZNICA Szkoła Podstawowa - Desznica
FALISZÓWKA Szkoła Podstawowa - Foliszówka
GŁOJSCE Zespół Szkół - Głojsce
KĄTY Szkoła Podstawowa - Kąty
  Gimnazjum - Kąty
KREMPNA Szkoła Podstawowa - Krempna
  Gimnazjum - Krempna
  Szkoła Podstawowa Garabownica
ŁĘŻYNY Szkoła Podstawowa - Łężyny
  Gimnazjum - Łężyny
NIENASZÓW Szkoła Podstawowa - Nienaszów
  Szkoła Podstawowa - Poraj
N.ŻMIGRÓD Szkoła Podstawowa Nowy Żmigród
  Zespół Szkół – Nowy Żmigród
  Gimnazjum – Nowy Żmigród
POLANY FILIA MYSCOWA
SAMOKLĘSKI Szkoła Podstawowa - Samoklęski
  Szkoła Podstawowa - Mrukowa
  Szkoła Podstawowa - Pielgrzymka
  SP DULĄBKA
  Zespół Szkół Integracyjnych - Samoklęski
SKALNIK Szkoła Podstawowa - Brzezowa
  Społeczna Szkoła Podstawowa - Skalnik
ST. ZMIGRÓD Szkoła Podstawowa – Łysa Góra
  Szkoła Podstawowa STARY ŻMIGRÓD
ropczycki  

ROPCZYCE - FARA

PRZEM. PAŃSKIEGO

Zespół Szkół - Ropczyce
  Przedszkole nr 2 - Ropczyce
  Przedszkole nr 3 - Ropczyce
  Zespół Szkół nr 1 - Ropczyce
  Zespół Szkół Agrotechnicznych - Ropczyce
  Liceum Ogólnokształcące - Ropczyce
 

Publiczne Przedszkole nr 1 Ropczyce

  OCHR. SIÓSTR SŁUŻ.
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Ropczyce

ROP. –   ŚW. ANNY

CHECHŁY

Zespół Szkół nr 4 - Ropczyce
ROP. – ŚW. BARBARY Zespół Szkół nr 2 - Ropczyce

ROP.– ŚW. MICHAŁA

WITKOWICE

Zespół Szkół nr 5 - Ropczyce
  Szkoła Podstawowa – Ocieka - Zdżary
  Szkoła Podstawowa - Kozodrza
  Przedszkole - Kozodrza
 

Publiczne Przedszkole nr 3 Ropczyce

ŚW.URSZULI - GRANICE Szkoła Podstawowa –Filialna -Granice
ŚW.RODZINY - CZEKAJ Zespół Szkół nr 3 - Ropczyce
rzeszowski - farny  
FARA Zespół Szkół Gospodarczych - Rzeszów
  Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawod. - Rzeszów
  Gimnazjum nr 9 - Rzeszów
  Przedszkole nr 4 - Rzeszów
ŚW. KRZYŻA I Liceum Ogólnokształcące - Rzeszów
  Przedszkole nr 2 - Rzeszów
  III Liceum Ogólnokształcące - Rzeszów
  Zespół Szkół Muzycznych nr 1 - Rzeszów
  Gimnazjum nr 2 - Rzeszów
BERNARDYNI Przedszkole nr 3 - Rzeszów
  Przedszkole nr 15 - Rzeszów
   
  Szkoła Podstawowa   nr 1 - Rzeszów
  Zespół Szkół nr 1 - Rzeszów
  Zespół Szkół Specjalnych - Rzeszów
  Gimnazjum Sióstr Prezentek - Rzeszów
  Liceum Ogólnokształcące – Sióstr Prezentek - Rzeszów
Chrystusa Króla Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – Rzeszów- VIII LO
  Gimnazjum nr 1 - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa   nr 2 - Rzeszów
  II Liceum Ogólnokształcące - Rzeszów
  Przedszkole nr 7 - Rzeszów
  Przedszkole nr 23 - Rzeszów
  Przedszkole nr 29 - Rzeszów
PODWYŻSZ. KRZYŻA Szkoła Podstawowa   nr 8 - Rzeszów
  GA I LO przy WSI i Z
  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - Rzeszów
  Przedszkole nr 12 - Rzeszów
BOZEGO CIAŁA Przedszkole nr 37 - Rzeszów
  Przedszkole nr 28 - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa   nr 25 - Rzeszów
  Zespół Szkół Muzycznych nr 2 - Rzeszów
  Gimnazjum nr 11 - Rzeszów
  Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości - Miłocin
MB RÓŻAŃCOWEJ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Rzeszów – LO + G
  Szkoła Podstawowa   nr 22 - Rzeszów
  Przedszkole nr 22 - Rzeszów
  Przedszkole nr 36 - Rzeszów
  Przedszkole nr 18 - Rzeszów
  Przedszkole nr 20 - Rzeszów
Katedralny  
KATEDRA Szkoła Podstawowa nr 23 - Rzeszów
  Przedszkole nr 34 - Rzeszów
  Przedszkole nr 35 - Rzeszów
  Przedszkole nr 43 - Rzeszów
BIAŁA Szkoła Podstawowa - Biała
MATYSÓWKA Szkoła Podstawowa - Matysówka
SALEZJANIE Gimnazjum nr 7 - Rzeszów
  Przedszkole nr 27 - Rzeszów
 

Szkoła Podstawowa nr 11- Rzeszów

  Przedszkole nr 9 - Rzeszów
  Przedszkole nr 32 - Rzeszów
ŚW.JADWIGI Zespół Szkół nr 2 - Rzeszów
ŚW.MICHAŁA Szkoła Podstawowa nr 27   - Rzeszów
  Przedszkole nr 19 - Rzeszów
  Gimnazjum nr 8 - Rzeszów
ZALESIE Szkoła Podstawowa nr 24 - Rzeszów
rzeszowski - południowy  
BŁ.KAROLINY Przedszkole nr 3 - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa   nr 17 - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa   nr 3 - Rzeszów
  Zespół Szkół Ekonomicznych - Rzeszów
  Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym - Rzeszów
  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - RZ
SALETYNI Przedszkole nr 5 - Rzeszów
  Gimnazjum nr 6 - Rzeszów
  Przedszkole nr 13 - Rzeszów
  Przedszkole Muzyczne   nr 14 - Rzeszów
  Przedszkole nr 42 - Rzeszów
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – Rzeszów- VLO
  Gimnazjum Sportowe
  Zespół Szkół Plastycznych - Rzeszów
  Zespół Szkół Mechanicznych - Rzeszów
SALETYNI Zespół Szkół Elektronicznych - Rzeszów
NMBSTARONI Szkoła Podstawowa –Rzeszów - Staroniwa
  Przedszkole nr 10 - Rzeszów
ŚW. JACKA IV Liceum Ogólnokształcące - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa   nr 10 - Rzeszów
 

Zespół Szkół Społecznych nr 1- Rzeszów

  Przedszkole nr 41 - Rzeszów
  Zespół Szkół Technicznych - Rzeszów
  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 - Rzeszów
ŚW.JUDYTAD. Zespół Szkół Energetycznych - Rzeszów.
  Zespół Szkół nr 3 - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa   nr 16 - Rzeszów
  Przedszkole św. Rodziny
ŚW. RODZINY Szkoła Podstawowa   nr 28 - Rzeszów
  PP 3
  Gimnazjum nr 5 - Rzeszów
  Przedszkole nr 40 - Rzeszów
rzeszowski - wschodni  
ŚW. J.S.PELCZARA Szkoła Podstawowa nr 12 - Rzeszów
  Przedszkole nr 8 - Rzeszów
  Przedszkole nr 11 - Rzeszów
  Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 - Rzeszów
SŁOCINA Gimnazjum - Słocina
  Szkoła Podstawowa - Słocina
MALAWA Zespół Szkół - Malawa
KRASNE Przedszkole - Krasne
  Szkoła Podstawowa - Krasne
  Gimnazjum - Krasne
ZAŁEŻE Szkoła Podstawowa - Załęże
PALIKÓWKA Zespół Szkół - Palikówka
STRAŻÓW Szkoła Podstawowa - Strażów
  Przedszkole - Strażów
rzeszowski - zachodni  
ŚW. MIKOŁAJA Zespół Szkół - Przybyszówka
BĘDZIEMYŚL Szkoła Podstawowa - Będziemyśl
BŁĘDOWA ZGŁOB. Szkoła Podstawowa – Błędowa Zgłobienska
BRATKOWICE Zespół Szkół nr 1 - Bratkowice
  Szkoła Podstawowa   nr 2 - Bratkowice
  Szkoła Podstawowa   nr 3 - Bratkowice
  Gimnazjum - Bratkowice
  Zespół Szkół Gimnazjum nr   4 Bratkowice
  Przedszkole -   Bratkowice
BZIANKA Szkoła Podstawowa - Bzianka
DĄBROWA Zespół Szkół - Dąbrowa
KLĘCZANY Podstawowa - Klęczany
MROWLA Szkoła Podstawowa   nr 1 - Mrowla
  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy- Mrowla
ŚWILCZA Zespół Szkół - Świlcza
  Przedszkole - Świlcza
TRZCIANA Zespół Szkół - Trzciana
  Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych - Trzciana
  Przedszkole - Trzciana
rzeszowski - północny  
JASIONKA Zespół Szkół - Jasionka
  P N SS. SŁUŻEBNICZ.
ŁĄKA Zespół Szkół - Łąka
ŁUKAWIEC Zespół Szkół - Łukawiec
   
NOWA WIEŚ Zespół Szkół – Nowa Wieś Zaczerska
SW. JÓZEFA Zespół Szkół Samochodowych - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa   nr 19 - Rzeszów
  Zespół Szkół Spożywczych - Rzeszów
  Gimnazjum nr 10 - Rzeszów
  Szkoła Podstawowa   nr 13 - Rzeszów
  Przedszkole nr 16 - Rzeszów
STOBIERNA Zespół Szkół – Stobierna 1
  Szkoła Podstawowa   nr 2 - Stobierna
TERLICZKA Szkoła Podstawowa - Terliczka
TRZEBOWNISKO Gimnazjum - Trzebownisko
  Szkoła Podstawowa - Trzebownisko
  Przedszkole SAMORZĄDOWE - Trzebownisko
WÓLKA PODLEŚNA Zespół Szkół – Wólka Podleśna
sędziszowski  
BOREK WIELKI Szkoła Podstawowa – Borek Wielki
  Szkoła Podstawowa - Boreczek
BYSTRZYCA Szkoła Podstawowa - Bystrzyca
  Szkoła Podstawowa - Wiśniowa
CZARNA SĘDZISZ. Szkoła Podstawowa – Czarna Sędziszowska
  Gimnazjum – Czarna   Sędziszowska
  SP KRZYWA Szkoła Podstawowa - Krzywa
GÓRA ROPCZYCKA Zespół Szkół – Gnojnica Dolna
  Zespół Szkół – Góra Ropczycka
KAMIONKA Szkoła Podstawowa - Kamionka
  Gimnazjum - Kamionka
KAWĘCZYN SĘDZ. Szkoła Podstawowa – Kaweczyn Sędziszowski
NOCKOWA Szkoła Podstawowa - Będzienica
  Szkoła Podstawowa - Wiercany
  Szkoła Podstawowa - Nockowa
  Przedszkole - Iwierzyce
 

Szkoła Podstawowa - Iwierzyce

  Gimnazjum - Iwierzyce
OLCHOWA Szkoła Podstawowa - Olchowa
SĘDZISZÓW MŁP. Gimnazjum – Sędziszów Młp.
  Szkoła Podstawowa nr 2 - Sędziszów Młp.
  Szkoła Podstawowa nr 3 – Sędziszów Młp.
  Przedszkole nr 1- Sędziszów Młp.
  Przedszkole nr 2 - Sędziszów Młp.
  Zespół Szkół – Wolica Piaskowa
  Szkoła Podstawowa - Sielec
  Liceum Ogólnokształcące – Sędziszów Młp.
  Zespół Szkół Zawodowych – Sędziszów Młp.
ZAGORZYCE Gimnazjum – Zagorzyce Górne
  Szkoła Podstawowa - Szkodna
  Zespół Szkół – Gnojnica Wola
  Szkoła Podstawowa – Zagorzyce Górne
Zagorzyce Dolne Zespół Szkół – Zagorzyce Dolne
sokołowski  
GÓRNO Szkoła Podstawowa nr 2 - Górno
  Zespół Szkół - Górno
KAMIEŃ Zespół Szkół -Kamień
  Szkoła Podstawowa - Kamień
  Szkoła Podstawowa – Kamień -Prusina
  Przedszkole Parafialne nr 1 - Kamień
  Przedszkole Parafialne nr 2 - Kamień
KRZYWA WIEŚ PODL. SP KRZYWA
  Szkoła Podstawowa - Podlesie
  Szkoła Podstawowa – Krzywa Wieś
ŁOWISKO Zespół Szkół - Łowisko
MAZURY Szkoła Podstawowa - Mazury
  Szkoła Podstawowa - Korczowiska
MEDYNIA GŁOGOW. Szkoła Podstawowa – Medynia Głogowska
  Gimnazjum – Medynia Głogowska
  Przedszkole Filialne – Medynia Głogowska
  Zespół Szkół - Medynia Łańcucka
  Zespół Szkół - Zalesie
  Przedszkole - Zalesie
  Szkoła Podstawowa - Węgliska
NIENADÓWKA Zespół Szkół nr 1 - Nienadówka
SOKOŁÓW MŁP. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Sokołów Mł.p.
  Zespół Szkół – Sokołów Młp.
  Szkoła Podstawowa – Wólka Sokołowska
  Szkoła Podstawowa - Turza
TRZEBOŚ Zespół Szkół - Trzeboś
  Szkoła Podstawowa nr 2 - Trzeboś
  Szkoła Podstawowa nr 3 - Trzeboś
TRZEBUSKA Zespół Szkół - Trzebuska
WÓLKA NIEDŹWIEDZ Zespół Szkół – Wólka Niedźwiedzka
strzyżowski  
DOBRZECHÓW Zespół Szkół - Dobrzechów
  Szkoła Podstawowa - Tułkowice
  Szkoła Podstawowa - Markuszowa
  Szkoła Podstawowa - Kozłówek
  G –Wiśniowa –Oddział - Markuszowa
GLINIK ZABOROW. Szkoła Podstawowa – Glinik Zaborowski
GODOWA Zespół Szkół - Godowa
GRODZISKO Zespół Szkół - Grodzisko
  Szkoła Podstawowa - Zawadka
  Gimnazjum - Różanka
  Szkoła Podstawowa - Różanka
KRASNA Szkoła Podstawowa - Krasna
STRZYŻÓW Szkoła Podstawowa - Brzeżanka
  Szkoła Podstawowa - Tropie
  Miejski Zespół Szkół - Strzyżów
  PP Sióstr Służebniczek
  SP 1 STRZYŻÓW
  Miejski Zespół Szkół nr 2 - Strzyżów
  Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne - Strzyżów
ŚW. J.S.PELCZARA Zespół Szkół - Strzyżów
  MZS – G 1 Strzyżów
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Strzyżów
WYSOKA STRZYŻ Zespół Szkół – Wysoka Strzyżowska
  Szkoła Podstawowa nr 1- Wysoka Strzyżowska
  SP 2 WYSOKA
ZABORÓW Szkoła Podstawowa - Zaborów
  Szkoła Podstawowa – Glinik Charzewski
ŻARNOWA Zespół Szkół - Żarnowa
ŻYZNÓW Zespół Szkół - Żyznów
tyczyński  
BŁĘDOWA TY. Szkoła Podstawowa – Błędowa Tyczyńska
BUDZIWÓJ Szkoła Podstawowa - Budziwój
  Zespół Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych - Budziwój
  Przedszkole Parafialne Budziwój
CHMIELNIK Szkoła Podstawowa nr 1 - Chmielnik
  Szkoła Podstawowa nr 2 - Chmielnik
  Szkoła Podstawowa nr 3 - Chmielnik
  Gimnazjum - Chmielnik
  Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu Chmielnik
  LO Doliny Strugu - Chmielnik
HERMANOWA Szkoła Podstawowa - Hermanowa
KIELNAROWA Szkoła Podstawowa - Kielnarowa
LUBENIA Szkoła Podstawowa - Lubenia
  Szkoła Podstawowa - Zarzecze
SIEDLISKA Gimnazjum - Siedliska
STRASZYDLE Szkoła Podstawowa - Straszydle
  Szkoła Podstawowa Lubenia - Filia - Sołonka
TYCZYN Zespół Szkół - Tyczyn
  Gimnazjum - Tyczyn
  Szkoła Podstawowa - Tyczyn
  Szkoła Podstawowa – Wola Rafałowska
  Szkoła Podstawowa - Zabratówka
wielopolski  
BRZEZINY Szkoła Podstawowa Nr 1- Brzeziny
  Szkoła Podstawowa nr 2 – Brzeziny - Berdechów
  Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - Jaszczurowa
GLINIK Szkoła Podstawowa - Glinik
  Szkoła Podstawowa – Filialna – Łysa Góra
NAWSIE Szkoła Podstawowa - Nawsie
MAŁA Zespół Szkół - Mała
ŁACZKI KUCHAR. ZS – Szkoła   Filialna – Łączki Kucharskie
  Szkoła Podstawowa -   Broniszów
NIEDŹWIADA Zespół Szkół – Niedźwiada Dolna
  Zespół Szkół – Niedźwiada Górna
  ZS – Stobierna k/Dębicy- Fillialna - Łupiny
SZUFNAROWA Szkoła Podstawowa - Szufnarowa
  Gimnazjum przy SP - Szufnarowa
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE Szkoła Podstawowa – Wielopole Skrzyńskie
  Gimnazjum – Wielopole Skrzyńskie
  Przedszkole – Wielopole Skrzyńskie