WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022/23 nowe podręczniki do Podstawy Programowej z 2018 r. będą obowiązywały w klasach I, II, III, V, VI, VII szkoły podstawowej i w klasach I, II, III szkoły ponadpodstawowej wszystkich typów szkół.  W pozostałych klasach korzystamy
z dotychczasowych podręczników zgodnych z Podstawą Programową z 2010 r. 

Szczegółowy wykaz podręczników wraz z numerami znajduje się na stronach poszczególnych wydawnictw.

 Podstawa prawna:

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku — tekst jednolity:

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/komisje/kwk/uchwala20180918.html

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Opis programów i podręczników (jednosc.com.pl)

Wydawnictwo GAUDIUM

Podręczniki | Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Wydawnictwo Św. WOJCIECHA

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Nowe-Podreczniki-2020-2021/Wykaz-nowych-podrecznikow-Wydawnictwa-Swietego-Wojciecha-na-rok-szkolny-2021-2022 

https://strefakatechety.swietywojciech.pl/blog/post/nowe-podr-cznik-wydawnictwa-wi-tego-wojciecha-na-rok-szkolny-2022-2023

Wydawnictwo WAM

Nasze podręczniki | katechizmy.pl

PODRECZNIKI-2022-23-v.3.0.pdf (katechizmy.pl)

 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu - podręczniki do religii pod red. ks S. Łabendowicza:
www.katechizmy.com.pl (serwis katechetyczny: informacje o podręcznikach i pomocach katechetycznych, katecheza specjalna, darmowa baza zadań online, piosenki religijne w wersji karaoke, ciekawe linki, materiały do pobrania)
www.wds.pl (księgarnia internetowa)