WYKAZ PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W roku szkolnym 2021/22 nowe podręczniki do Podstawy Programowej z 2018 r. będą obowiązywały w klasach I, II, V, VI szkoły podstawowej i w klasach I, II szkoły ponadpodstawowej wszystkich typów szkół.  W pozostałych klasach korzystamy
z dotychczasowych podręczników zgodnych z Podstawą Programową z 2010 r. 

Szczegółowy wykaz podręczników wraz z numerami znajduje się na stronie Wydziału Katechetycznego: www.wk.rzeszow.pl oraz na stronach poszczególnych wydawnictw.

Uwaga: W trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej  korzystamy z pakietu edukacyjnego z klasy II (podręczniki zgodne z Podstawą Programową i Programem z 2010).

 Podstawa prawna:

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku — tekst jednolity:

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/komisje/kwk/uchwala20180918.html

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Wydawnictwo JEDNOŚĆ

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/266/opis-programow-i-podrecznikow

Wydawnictwo GAUDIUM

https://kulkat.pl/newsy/numery-programow-i-zatwierdzen-do-materialow-dydaktycznych/

Wydawnictwo Św. WOJCIECHA

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Nowe-Podreczniki-2020-2021/Wykaz-nowych-podrecznikow-Wydawnictwa-Swietego-Wojciecha-na-rok-szkolny-2021-2022 

Wydawnictwo WAM

https://nowe.katechizmy.pl/wp-content/uploads/2021/04/Podreczniki-do religii_Wydawnictwo-WAM-2021_2022.pdf