WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

Pracami wydziału kieruje:
Bp EDWARD BIAŁOGŁOWSKI

Ks. dr Krzysztof Budzyń, EC, 71, 96, referent Wydziału Katechetycznego
od 03, nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie

Ks. dr Marek Winiarski, 80, 05, Dyrektor Wydziału Katechetycznego od 2017,
tel. 696200211
e-mail:
winiarm@poczta.onet.pl

Sekretariat wydziału:
S.Sylwia Koziana (Sercanka) od 2018, Sekretarka Wydziału od 18,

KATECHETYCZNI DORADCY METODYCZNI

Ks. dr. Janusz Winiarski, Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych
w Trzcianie – tel. szkoły 17 851 40 77. Dyżur metodyczny w szkole: środa 11.00-11.50,
tel. dom. 17 851 43 14, 604 174 656,
e-mail:
jwiniarski7@poczta.onet.pl, doradca metodyczny od 06

Ks. mgr lic. Paweł Zimny, Zespół Szkół w Budach Głogowskich – tel. szkoły 17 851 92 17.
Dyżur metodyczny w szkole: poniedziałek: 10.30-11.20
i czwartek: 10.30-11.20, e-mail:
zimpaw@wp.pl, doradca metodyczny od 01

DIECEZJALNI   WIZYTATORZY   KATECHETYCZNI

rok katechetyczny 2018/2019

J. E. Ks. Biskup Edward Białogłowski
Ks.  Krzysztof Budzyń
Ks.  Marian Czenczek
Ks.  Jan Gajda
Ks. Zbigniew Irzyk
Ks. Zygmunt Mularski
Ks. Janusz Podlaszczak
Ks. Wacław Sopel
Ks. Jan Szczupak
Ks. Dariusz Trojnar
Ks. Jan Wolak
Ks. Paweł Zimny

Ks. Marek Winiarski

DEKANALNI  WIZYTATORZY   KATECHETYCZNI

rok katechetyczny 2018/2019

Ks. Czesław Stanaszek – BIECZ

Ks. Mariusz Mik - BOGUCHWAŁA
Ks. Ludwik Krupa - BOGUCHWAŁA
Ks. Marian Chłopiński – BRZOSTEK

Ks. Edward Pasionek - BRZOSTEK
Ks. Antoni  Kocoł - CZUDEC
Ks. Czesław Goraj - CZUDEC
Ks. Marek Marchut - DĘBOWIEC

Ks. Marek Matera - FRYSZTAK
Ks. Bogdan Bogaczewicz - FRYSZTAK
Ks. Lucjan Kot - GŁOGÓW
Ks. Stanisław Ruszel – GORLICE

Ks. Henryk Maguda - JASŁO WSCH.

Ks. Marek Cesarz - JASŁO ZACH.

Ks. Jan Reczek - JASŁO ZACH.

Ks. Jarosław Depczyński - KOLBUSZOWA – WSCH.

Ks. Jan Pępek - KOLBUSZOWA – ZACH.
Ks. Kazimierz Franczak - KOLBUSZOWA – ZACH.

Ks. Józef Ozga - NOWY ZMIGRÓD
Ks. Henryk Wilk -  NOWY ZMIGRÓD
Ks. Marek  Kędzior - ROPCZYCE
Ks. Tomasz Kozicki – ROPCZYCE

Ks. Tadeusz Pindara - RZESZÓW-KATEDRA

Ks. Stanisław Potera -  RZESZÓW-KATEDRA

Ks. Henryk Wojtyło - RZESZÓW-FARA

Ks. Stanisław Jamiński - RZESZÓW-POŁUDNIE

ks. Waldemar Dopart - RZESZÓW-PÓŁNOC
Ks. Krzysztof Gołąbek - RZESZÓW-PÓŁNOC

Ks. Stanisław Wójcik - RZESZÓW-WSCHÓD
Ks. Jerzy Paradysz - RZESZÓW-ZACH.
Ks. Janusz Winiarski -  RZESZÓW-ZACH.
Ks. Jan Pikul - SĘDZISZÓW
Ks. Krzysztof Gac - SĘDZISZÓW

ks. Jan Lib - SOKOŁÓW
Ks. Jan Prucnal - SOKOŁÓW
Ks. Krzysztof Rusznica - STRZYŻÓW

Ks. Mieczysław Lignowski - TYCZYN
Ks. Józef Kłosowski - WIELOPOLE

 

DELEGACI BISKUPA DS. BIERZMOWANIA

rok katechetyczny 2018/2019

Ks. dr Marek Winiarski, delegat dla Dekanatu Sędziszów Młp. od 12

Ks. mgr Jan Gajda, delegat dla Dekanatu Biecz od 14

Ks. dr Czesław Goraj, delegat dla Dekanatu Boguchwała od 14

Ks. mgr lic. Mariusz Mik, delegat dla Dekanatu Brzostek od 18

Ks. mgr Ryszard Lis, delegat dla Dekanatu Czudec od 11

Ks. mgr Zbigniew Irzyk, delegat dla Dekanatu Dębowiec od 11

Ks. dr Zbigniew Pałka, delegat dla Dekanatu Frysztak od 18

Ks. mgr Stanisław Jamiński, delegat dla Dekanatu Głogów od 14

Ks. mgr Marek Cesarz, delegat dla Dekanatu Gorlice od 14

Ks. mgr Stanisław Ruszel, delegat dla Dekanatu Jasło - Wschód  od 18

Ks. mgr Jan Reczek delegat dla Dekanatu Jasło – Zachód od 16

Ks. mgr Jerzy Paradysz, delegat dla Dekanatu Kolbuszowa Wschód

Ks. dr Janusz Winiarski, delegat dla Dekanatu Kolbuszowa Zachód od 18

Ks. mgr Marek Marchut, delegat dla Dekanatu Nowy Żmigród od 18

Ks. dr Dariusz Trojnar, delegat dla Dekanatu Ropczyce od 03

Ks. dr Marian Czenczek,  delegat dla Dekanatu Rzeszów – Fara od 11

Ks. mgr lic. Jan Szczupak, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Katedra od 11

Ks. dr Krzysztof Budzyń, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Południe od 11

Ks. mgr Paweł Zimny,  delegat dla Dekanatu Rzeszów – Północ od 14

Ks. mgr Waldemar Dopart, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Wschód od 14

Ks. Michał Rurak, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Zachód od 14

Ks. dr Wacław Sopel, delegat dla Dekanatu Sokołów od 14

Ks. mgr lic. Krzysztof Gołąbek, EC, delegat dla Dekanatu Strzyżów od 11

Ks. dr Janusz Podlaszczak, delegat dla Dekanatu Tyczyn od 14

Ks. dr Jan Wolak, delegat dla Dekanatu Wielopole Skrzyńskie od 14