WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

Pracami wydziału kieruje:
Bp EDWARD BIAŁOGŁOWSKI

Ks. dr Krzysztof Budzyń, EC, 71, 96, referent Wydziału Katechetycznego
od 2003, proboszcz parafii Mogielnica

Ks. dr Marek Winiarski, 80, 05, Dyrektor Wydziału Katechetycznego od 2017,
tel. 17 852 44 19
e-mail:wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com

 

Sekretariat wydziału:
S.Sylwia Koziana (Sercanka) od 2018, Sekretarka Wydziału od 18,

KATECHETYCZNI DORADCY METODYCZNI

ks. Marek Wygonik 

  • KONTAKT: mwygonik@pcen.pl

WIZYTATORZY  ds. KATECHEZY

rok katechetyczny 2022/2023

DIECEZJALNI WIZYTATORZY KATECHEZY

J E Ks. dr Biskup Edward Białogłowski
Ks. dr Krzysztof Budzyń
Ks. dr Marian Czenczek
Ks. mgr Janusz Kurasz
Ks. mgr Zbigniew Irzyk
Ks. dr Andrzej Pociask
Ks. dr Janusz Podlaszczak
Ks. dr Wacław Sopel
Ks. mgr lic. Jan Szczupak
Ks. dr Dariusz Trojnar
Ks. dr Jan Wolak
Ks. mgr lic. Paweł Zimny
Ks. dr Marek Winiarski

DEKANALNI WIZYTATORZY KATECHEZY

BIECZ – Ks. Janusz Kurasz
BOGUCHWAŁA – Ks. Mariusz Mik
BOGUCHWAŁA – Ks. Ludwik Krupa
BRZOSTEK – Ks. Marian Chłopiński
BRZOSTEK – Ks. Edward Pasionek
CZUDEC – Ks. Zbgniew Pałka
CZUDEC – Ks. Czesław Goraj
DĘBOWIEC – Ks. Marek Marchut
FRYSZTAK – Ks. Marek Matera
FRYSZTAK – Ks. Bogdan Bogaczewicz
GŁOGÓW MŁP.  – Ks. Lucjan Kot
GORLICE – Ks. Stanisław Ruszel
JASŁO WSCHÓD – Ks. Henryk Maguda
JASŁO ZACHÓD – Ks. Marek Cesarz
JASŁO ZACHÓD – Ks. Jan  Reczek
KOLBUSZOWA – WSCHÓD – Ks. Marek Kędzior
KOLBUSZOWA – ZACHÓD – Ks. Jan Pępek
KOLBUSZOWA – ZACHÓD – Ks. Kazimierz Franczak
NOWY ZMIGRÓD – Ks. Józef Ozga
NOWY ZMIGRÓD – Ks. Henryk Wilk
ROPCZYCE – Ks. Leopold Kordas
RZESZÓW – KATEDRA – Ks. Tadeusz Pindara
RZESZÓW – KATEDRA – Ks. Krzyszof Gołąbek
RZESZÓW – FARA – Ks. Marek Ryba
RZESZÓW – POŁUDNIE – Ks. Stanisław Jamiński
RZESZÓW – PÓŁNOC – Ks. Waldemar Dopart
RZESZÓW – WSCHÓD – Ks. Stanisław Wójcik
RZESZÓW – ZACHÓD – Ks. Ryszard Tokarz
RZESZÓW – ZACHÓD – Ks. Janusz Winiarski
SĘDZISZÓW – Ks. Ryszard Polański
SĘDZISZÓW – Ks. Krzysztof Gac
SOKOŁÓW – Ks. Tomasz Kozicki
SOKOŁÓW – Ks. Jan Prucnal
STRZYŻÓW – Ks. Krzysztof Rusznica
TYCZYN – Ks. Mieczysław Lignowski
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE – Ks. Józef Kłosowski

DELEGACI BISKUPA DS. BIERZMOWANIA

Ks. dr Marek Winiarski, delegat dla Dekanatu Sędziszów Młp. 
Ks. mgr Tadeusz Gąsiorowski, delegat dla Dekanatu Biecz  
Ks. dr Czesław Goraj, delegat dla Dekanatu Boguchwała  
Ks. mgr lic. Mariusz Mik, delegat dla Dekanatu Brzostek  
Ks. mgr Ryszard Lis, delegat dla Dekanatu Czudec  
Ks. mgr Zbigniew Irzyk, delegat dla Dekanatu Dębowiec   
Ks. dr Zbigniew Pałka, delegat dla Dekanatu Frysztak   
Ks. mgr Stanisław Jamiński, delegat dla Dekanatu Głogów  
Ks. mgr Marek Cesarz, delegat dla Dekanatu Gorlice  
Ks. mgr Stanisław Ruszel, delegat dla Dekanatu Jasło – Wschód  
Ks. mgr Jan Reczek delegat dla Dekanatu Jasło – Zachód  
Ks. mgr lic. Marek Kędzior, delegat dla Dekanatu Kolbuszowa – Wschód 
Ks. dr Janusz Winiarski, delegat dla Dekanatu Kolbuszowa – Zachód  
Ks. mgr Marek Marchut, delegat dla Dekanatu Nowy Żmigród  
Ks. dr Dariusz Trojnar, delegat dla Dekanatu Ropczyce  
Ks. dr Marian Czenczek, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Fara  
Ks. mgr lic. Jan Szczupak, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Katedra  
Ks. dr Krzysztof Budzyń, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Południe  
Ks. mgr Paweł Zimny, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Północ  
Ks. mgr Waldemar Dopart, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Wschód  
Ks. Michał Rurak, delegat dla Dekanatu Rzeszów – Zachód  
Ks. dr Wacław Sopel, delegat dla Dekanatu Sokołów Młp.
Ks. mgr lic. Krzysztof Gołąbek, delegat dla Dekanatu Strzyżów  
Ks. dr Janusz Podlaszczak, delegat dla Dekanatu Tyczyn  
Ks. dr Jan Wolak, delegat dla Dekanatu Wielopole Skrzyńskie