Wzór do wykorzystania w sprawie skierowania do katechezy