Sprawozdanie ze Spotkania Formacyjnego Katechetów w Rzeszowie

Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny, Rzeszów

Program Spotkania:

  1. Msza Święta
  2. Szkolenie na temat mobbingu w pracy katechety
  3. Ogłoszenia bieżące

Szczegóły Spotkania:

MSZA ŚWIĘTA

Spotkanie formacyjne katechetów rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ks. dr Tomasz Bierzyński. Msza była momentem duchowej odnowy i wspólnotowego przeżywania wiary. W trakcie liturgii, ks. dr Marek Winiarski wygłosił kazanie, które skupiało się na znaczeniu misji katechetycznej oraz roli katechetów w formowaniu młodych ludzi w duchu chrześcijańskim w oparciu o przykład bł. Karoliny Kózki.

SZKOLENIE NA TEMAT MOBBINGU

Po Mszy Świętej odbyło się szkolenie prowadzone przez ks. Tomasza, które skupiało się na problemie mobbingu w pracy katechety. Ks. Tomasz omówił różne aspekty mobbingu, w tym jego definicję, formy oraz skutki dla ofiar i środowiska pracy. Podkreślił również, jak ważne jest, aby katecheci potrafili rozpoznać sygnały mobbingu i wiedzieli, jak skutecznie reagować w takich sytuacjach. Szkolenie obejmowało również tematykę strategii zapobiegania mobbingowi w szkołach.

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

Na zakończenie spotkania, ks. Marek przedstawił ogłoszenia dotyczące bieżących spraw związanych z działalnością katechetyczną. Zaprezentował planowane wydarzenia i inicjatywy, a także podziękował wszystkim uczestnikom za aktywne włączenie się w życie formacyjne diecezji.

PODSUMOWANIE

Spotkanie formacyjne katechetów w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie było okazją do duchowego wzrostu, edukacji oraz wymiany doświadczeń. Uczestnicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat wyzwań stojących przed współczesnym katechetą, a także wzajemnego wsparcia w realizacji swojej misji.