Akty prawne

Dokumenty kościelne i państwowe

Poniżej znajdziesz kościelne i państwowe akty prawne regulujące nauczanie religii w szkołach.

Ustawa Prawo oświatowe (z 14 grudnia 2016 r.)

Tekst jednolity ustawy o systemie oświaty, dostępny powyżej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 3 czerwca 2020 r. - tekst jednolity, dostępne powyżej.

Porozumienie KEP oraz MEN w sprawie kwalifikacji

Tekst Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, dostępny powyżej.

Dyrektorium o katechizacji

Dyrektorium o katechizacji Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, powyżej.