Sprawozdanie z Konferencji Naukowej poświęconej św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi w setną rocznicę śmierci

Data: 13 kwietnia 2024 r.
Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli ITP oraz Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezji Rzeszowskiej, miał zaszczyt gościć uczestników konferencji naukowej dedykowanej setnej rocznicy śmierci św. Józefa Sebastiana Pelczara. Wydarzenie to zgromadziło znaczącą liczbę teologów, historyków, duchownych, sióstr zakonnych, katechetów świeckich oraz studentów zainteresowanych życiem i dziedzictwem tego wybitnego duchownego.

Przebieg Konferencji:

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 9:00 uroczystą Eucharystią w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, której przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Liturgia ta stanowiła duchowe wprowadzenie do naukowego rozważania dziedzictwa św. Józefa.

Po modlitwie i krótkiej przerwie kawowej, uczestnicy zebrali się w głównej auli Instytutu, gdzie ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec powitał zebranych, przedstawiając cel i program konferencji. Wskazał na znaczenie św. Józefa jako Patrona Diecezji Rzeszowskiej oraz jego wpływ na rozwój teologiczny i społeczny regionu.

Sesja wykładowa:

Sesję wykładową rozpoczęła Matka Prowincjonalna Konrada Dębicka z Zgromadzenia Sióstr NSJ, która przedstawiła szczegółową biografię św. Józefa, akcentując jego role jako biskupa, nauczyciela i reformatora.

Następnie, ks. dr hab. Jacek Urban z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie omówił bogatą dokumentację aktową dotyczącą św. Józefa, przechowywaną w Archiwum Kapitulnym na Wawelu. Jego wystąpienie rzuciło nowe światło na mniej znane aspekty życia i działalności świętego.

Kolejne wykłady skupiły się na specyficznych aspektach nauczania św. Józefa. Ks. dr Marek Story z WSPiA analizował jego podejście do prawa małżeńskiego, podkreślając jego znaczenie w kontekście współczesnych wyzwań kościelnych. S. mgr Helena Łukasik zaprezentowała inspiracje katechetyczne wynikające z jego nauczania, które do dziś inspirują katechetów.

Zakończenie bloku wykładowego należało do ks. dr Sławomira Jeziorskiego, który skoncentrował się na centralności Eucharystii w życiu i nauczaniu św. Józefa, ukazując jego głęboką duchowość i pastoralną wrażliwość.

Zakończenie:

Po sesji pytań i odpowiedzi, które umożliwiły uczestnikom zgłębienie omawianych tematów, ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec podsumował wnioski z konferencji i poprowadził wspólną modlitwę. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia z Ośrodka Edukacji Nauczycieli, co stanowiło potwierdzenie ich udziału i wkładu w rozwój naukowy dotyczący dziedzictwa św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Konferencja była nie tylko okazją do uczczenia pamięci tego wielkiego duchownego, ale również platformą do dyskusji na temat aktualności jego nauczania w dzisiejszym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *