O nas

Kim jesteśmy i co robimy

O Wydziale Katechetycznym Diecezji Rzeszowskiej

Wydział Katechetyczny koordynuje nauczanie religii w szkołach oraz katechezę parafialną. Nadaje kierunek rozwoju katechezy na terenie Diecezji Rzeszowskiej. Sprawuje nadzór merytoryczny nad nauczycielami religii, troszczy się o ich formację, współorganizuje i czuwa nad konkursami o tematyce religijnej przeznaczonymi dla uczniów wszystkich typów szkół.

Podstawowe obowiązki
Wydziału Katechetycznego

 • przyznawanie uprawnień do nauczania religii w placówkach edukacyjnych,

 • kontrola zgodności nauczania religii katolickiej w szkołach z oficjalnymi wytycznymi Kościoła,

 • organizacja kształcenia i doskonalenia katechetów,

 • aranżowanie kursów i konferencji dla katechetów w celu pogłębienia ich kwalifikacji zawodowych,

 • współdziałanie z organami edukacyjnymi państwa oraz kuratoriami,

 • nawiązywanie współpracy z kierownictwem szkół w diecezji,

 • nadzorowanie katechetów pod względem zawartości i metodyki pracy,

 • zarządzanie sprawami kadrowymi i organizacyjnymi w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej,

 • łączenie nauczania religii w szkołach z katechezą sakramentalną w parafiach,

 • kontrola realizacji diecezjalnego programu katechetycznego w parafiach, w tym katechezy dla dorosłych,

 • organizacja i kontrola rekolekcji skierowanych do dzieci i młodzieży,

 • promowanie inicjatyw o charakterze duszpastersko-katechetycznym w diecezji,

 • wykonywanie zadań powierzonych przez biskupa diecezjalnego.

Nasz zespół

Wydziałem Katechetycznym Kieruje
Bp dr Edward Białogłowski

wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com tel. 17 852 44 19

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
ks. dr Marek Winiarski

wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com tel. 17 852 44 19

Sekretarz
s. mgr Sylwia Koziana (Sercanka)

wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com tel. 17 852 44 19

Nauczyciel Konsultant
ks. dr Tomasz Bierzyński

wydzial.katechetyczny.rzeszow@gmail.com tel. 17 852 44 19

Diecezjalni Wizytatorzy Katechezy

ks. dr Tomasz Bierzyński
ks. dr Krzysztof Budzyń
ks. dr Marian Czenczek
ks. mgr Zbigniew Irzyk
ks. mgr Janusz Kurasz
ks. dr Andrzej Pociask
ks. dr Janusz Podlaszczak
ks. dr Wacław Sopel
ks. mgr lic. Jan Szczupak
ks. dr Dariusz Trojnar
ks. dr Marek Winiarski
ks. dr Jan Wolak
ks. mgr lic. Paweł Zimny

Dekanalni Wizytatorzy Katechezy

BIECZ – ks. mgr Czesław Stanaszek
BOGUCHWAŁA – ks. mgr lic. Mariusz Mik
BOGUCHWAŁA – ks. mgr Ludwik Krupa
BRZOSTEK – ks. mgr Marian Chłopiński
BRZOSTEK – ks. Edward Pasionek
CZUDEC – ks. dr Zbigniew Pałka
CZUDEC – ks. mgr Stanisław Grzyb
DĘBOWIEC – ks. mgr Marek Marchut
FRYSZTAK – ks. mgr Marek Matera
FRYSZTAK – ks. mgr Bogdan Bogaczewicz
GŁOGÓW MŁP. – ks. mgr Lucjan Kot
GORLICE – ks. mgr Stanisław Ruszel
JASŁO WSCHÓD – ks. mgr Henryk Maguda
JASŁO ZACHÓD – ks. mgr Marek Cesarz
JASŁO ZACHÓD – ks. mgr Jan Reczek
KOLBUSZOWA – WSCHÓD – ks. mgr lic. Marek Kędzior
KOLBUSZOWA – ZACHÓD – ks. mgr Jan Pępek
KOLBUSZOWA – ZACHÓD – ks. mgr Kazimierz Franczak
NOWY ZMIGRÓD – ks. mgr Józef Ozga
ROPCZYCE – ks. mgr Leopold Kordas
RZESZÓW – KATEDRA – ks. mgr lic. Tadeusz Pindara
RZESZÓW – FARA – ks. mgr Czesław Goraj
RZESZÓW – FARA – ks. mgr Marek Ryba
RZESZÓW – POŁUDNIE – ks. mgr Stanisław Jamiński
RZESZÓW – PÓŁNOC – ks. mgr lic. Waldemar Dopart
RZESZÓW – WSCHÓD – ks. Stanisław Wójcik
RZESZÓW – ZACHÓD – ks. mgr Ryszard Tokarz
RZESZÓW – ZACHÓD – ks. dr Janusz Winiarski
SĘDZISZÓW – ks. mgr lic. Krzysztof Gac
SOKOŁÓW – ks. mgr Tomasz Kozicki
SOKOŁÓW – ks. mgr Jan Prucnal
STRZYŻÓW – ks. mgr lic. Krzysztof Rusznica
TYCZYN – ks. mgr lic. Mieczysław Lignowski
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE – ks. mgr Józef Kłosowski

Delegaci Biskupa ds. Bierzmowania

BIECZ – ks. mgr Tadeusz Gąsiorowski
BOGUCHWAŁA – ks. dr Czesław Goraj
BRZOSTEK – ks. mgr lic. Mariusz Mik
CZUDEC – ks. mgr Ryszard Lis
DĘBOWIEC – ks. mgr Zbigniew Irzyk
FRYSZTAK – ks. dr Zbigniew Pałka
GORLICE – ks. mgr Marek Cesarz
GŁOGÓW – ks. mgr Stanisław Jamiński
JASŁO – WSCHÓD – ks. mgr Stanisław Ruszel
JASŁO – ZACHÓD – ks. mgr Jan Reczek
KOLBUSZOWA – WSCHÓD – ks. mgr lic. Marek Kędzior
KOLBUSZOWA – ZACHÓD – ks. dr Janusz Winiarski
NOWY ŻMIGRÓD – ks. mgr Marek Marchut
ROPCZYCE – ks. dr Dariusz Trojnar
RZESZÓW FARA – ks. dr Marian Czenczek
RZESZÓW – KATEDRA – ks. mgr lic. Jan Szczupak
RZESZÓW – POŁUDZNIE – ks. dr Krzysztof Budzyń
RZESZÓW – PÓŁNOC – ks. mgr Paweł Zimny
RZESZÓW – WSCHÓD – ks. mgr Waldemar Dopart
RZESZÓW – ZACHÓD – ks. Michał Rurak
SOKOŁÓW MŁP. – ks. dr Wacław Sopel
STRZYŻÓW – ks. dr Tomasz Bierzyński
SĘDZISZÓW MŁP. – ks. dr Marek Winiarski
TYCZYN – ks. dr Janusz Podlaszczak
WIELOPOLE SKRZYŃCKIE – ks. dr Jan Wolak