Oferta edukacyjna

OEN ITP w Rzeszowie

Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie (skrót: OEN) jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Podkarpacki kurator Oświaty. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ulicy Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. 

Organem prowadzącym OEN jest Instytut Teologiczno-Pastoralny reprezentowany przez Dyrektora ks. mgra lic. Andrzeja Cyprysia, natomiast dyrektorem OEN jest ks. dr Marek Winiarski. OEN ma akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty. LINK.