Sprawozdanie z Dnia Formacyjnego dla Katechetów w Jaśle

WSTĘP

Dnia 25 listopada 2023 roku w auli parafii farnej w Jaśle odbył się dzień formacyjny dedykowany katechetom, zarówno siostrom zakonnym, jak i świeckim. Spotkanie miało na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnej w pracy katechetycznej.

MSZA ŚWIĘTA

Dzień rozpoczął się o godzinie 9:00 Mszą Świętą, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Tomasz Bierzyński. W homilii ks. Bierzyński poruszył kwestie duchowe i moralne istotne dla katechetów, podkreślając rolę katechezy w dzisiejszym świecie.

PRZERWA KAWOWA

Po Mszy odbyła się przerwa kawowa, która była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i podtrzymania znajomości między uczestnikami.

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Po przerwie kawowej odczytano komunikaty Wydziału Katechetycznego. Wśród wielu kwestii zostały przekazane informacje o Olimpiadzie Teologii Katolickiej, której etap diecezjalny odbędzie się 10 stycznia 2024 roku o godzinie 11:00 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Dodatkowo ogłoszono, że następne spotkanie formacyjne odbędzie się 13 stycznia i będzie miało charakter spotkania opłatkowego.

WYKŁAD KS. TOMASZA BIERZYŃSKIEGO

O godzinie 10:30 ks. Tomasz Bierzyński przeprowadził wykład na temat „Mobbing w pracy katechety”. Prelegent skupił się na wyjaśnieniu, jak rozpoznać i przeciwdziałać mobbingowi w środowisku pracy, zwracając uwagę na specyfikę pracy katechetycznej. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na aktywny udział uczestników w dyskusji.

PODSUMOWANIE

Dzień formacyjny był cennym doświadczeniem dla wszystkich uczestników, dostarczając wiedzy i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy katechetycznej. Spotkanie podkreśliło znaczenie stałego rozwoju i aktualizacji kompetencji wśród katechetów.