Sprawozdanie z dnia formacyjnego katechetów regionu rzeszowskiego – sobota 09 marca 2024

W dniu 09 marca 2024 roku w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbył się dzień formacyjny dla katechetów regionu rzeszowskiego, poświęcony elementom katechezy rodzinnej. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą o godzinie 9:00, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Tomasz Bierzyński. W swojej homilii, nawiązując do ewangelicznej opowieści o faryzeuszu i celniku modlących się w świątyni, ks. Bierzyński snuł refleksje na temat pracy katechetów, podkreślając znaczenie pokory i autentyczności w przekazywaniu wiary.

Mszę świętą koncelebrował ks. dr Marek Winiarski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Rzeszowskiej. W swoim wystąpieniu skierował on ciepłe słowa do obecnych katechetów, zachęcając ich do odwagi i nadziei mimo trudności związanych z próbą usunięcia religii ze szkół, podkreślając ich nieocenioną rolę w kształtowaniu młodych ludzi w duchu chrześcijańskim.

Po mszy uczestnicy mieli okazję do wspólnej przerwy kawowej, która była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości wśród katechetów.

O godzinie 10:30 rozpoczęła się kolejna część programu – wykład oraz świadectwo pani Marty Kardyś z Jarosławia, która jest coachem, trenerem, psychologiem, psychoterapeutą, a także członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i pracownikiem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Pani Kardyś podzieliła się swoim bogatym doświadczeniem życiowym oraz rezultatami swojej pracy z rodzinami, podkreślając znaczenie wsparcia psychologicznego w procesie katechizacji oraz możliwości integracji nauk psychologicznych z wartościami chrześcijańskimi w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych.

Dzień formacyjny był nie tylko okazją do zgłębiania wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy katechetycznej, ale również momentem budowania wspólnoty i wzajemnego wsparcia wśród katechetów regionu rzeszowskiego. Spotkanie zakończyło się w duchu wdzięczności za wspólnie spędzony czas oraz z nową inspiracją do dalszej pracy na rzecz przekazywania wiary w rodzinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *